Als team beter functioneren door self assessment

Organisaties en teams versterken door directie en toezichthouder het belang en de kunst van self assessment te tonen.

Voor wie?

Self assessment – het beoordelen van de eigen performance – is een belangrijk instrument in het beter laten functioneren van een team op executive (directie, RvB) en supervisory niveau (RvT, RvC).

Resultaat

Het resultaat van een goed self assessment is het opnieuw uitvinden van het teampotentieel, waarbij ieder lid begrijpt en aanvaardt wat zijn rol is. Dat leidt tot een betere teamperformance, uitgedrukt in efficiency en effectiviteit.

Waarom Peter van Kleij?

Peter adviseert managers, directie- en bestuursleden en toezichthouders vanuit zijn achtergrond als manager/directielid/bestuurder/toezichthouder. Zijn manier van werken komt niet uit een boekje of cursus, maar uit de dagelijkse praktijk van strategie bepalen, verantwoordelijkheid ervaren en doorleven, omgaan met commerciële druk, besluiten nemen en transities begeleiden.


Wat vinden anderen van Peter als executive consultant?

Aanpak

De volgende stappen zijn nodig om te komen tot écht begrip omtrent de relatie tussen competenties en verantwoordelijkheden binnen een executive/supervisory board.

  1. Inventariseren van relevante data (visie, strategie, toegekende strategische speerpunten en vraagstukken, publicitaire risico’s).
  2. Voeren van interviews met betrokkenen vanuit alle cruciale invalshoeken, bijwonen van relevante vergadering(en).
  3. Presenteren en bespreken van voorlopige bevindingen in de vorm van een interactieve strategische sessie, gericht op bewustwording.
  4. Aanbieden van rapportage met definitieve bevindingen en aanbevelingen.
  5. Evaluatie waarin het verloop en resultaat van de opdracht wordt besproken.
  6. Additionele ondersteuning naar aanleiding van het bereikte resultaat is mogelijk. Opdrachtgever kan gebruik maken van 1 of 2 dagdelen extra ondersteuning/advies door Peter van Kleij (kosteloos, naar omvang van de opdracht).

Doorlooptijd

Executive consulting is maatwerk. De doorlooptijd van het coachtraject is variabel en wordt gezamenlijk vastgesteld op basis van de gewenste resultaten en de aanpak.