Als team beter functioneren door self assessment

Organisaties en teams versterken door directie en toezichthouder het belang en de kunst van self assessment te tonen.
Voor wie?

Self assessment – het beoordelen van de eigen performance – is een belangrijk instrument in het beter laten functioneren van een team op executive (directie, RvB) en supervisory niveau (RvT, RvC).

Resultaat

Het resultaat van een goed self assessment is het opnieuw uitvinden van het teampotentieel, waarbij ieder lid begrijpt en aanvaardt wat zijn rol is. Dat leidt tot een betere teamperformance, uitgedrukt in efficiency en effectiviteit.

Waarom Peter van Kleij?

Peter adviseert managers, directie- en bestuursleden en toezichthouders vanuit zijn achtergrond als manager/directielid/bestuurder/toezichthouder. Zijn manier van werken komt niet uit een boekje of cursus, maar uit de dagelijkse praktijk van strategie bepalen, verantwoordelijkheid ervaren en doorleven, omgaan met commerciële druk, besluiten nemen en transities begeleiden.