Begeleiden implementatie zelfsturing

Voor wie?

Organisaties die geloven in een concept waarbij de teams zelf, zonder leidinggevende, maximale regelruimte hebben om de afgesproken output te realiseren.

Resultaat

Het resultaat van deze aanpak is dat een of meerdere eenheden functioneert op basis van vooraf afgesproken output, zonder aansturend management. Zelfsturing kan (naast substantieel afgenomen overheadkosten) binnen een organisatie zorgen voor grotere betrokkenheid, lager verzuim, meer en betere interactie/communicatie, en toegenomen productiviteit.

Waarom Peter van Kleij?

Peter heeft de voordelen van zelfsturing voor organisaties, teams en individuele medewerkers ‘aan den lijve’ ervaren. Zelf deed hij ruime ervaring op met de succesvolle implementatie van het zelfsturing-model binnen een middelgrote onderneming met ca. 1.100 medewerkers.

Aanpak

De implementatie van een business model gericht op zelfsturing raakt in fundamentele zin de besturing van een organisatie. Complete managementlagen vallen weg en de managers die blijven, moeten (net als hun medewerkers) anders gaan werken. De tijd moet worden genomen om dit binnen de organisatie te kunnen borgen.

  1.  Vaststellen wat de motivatie van betrokkenen is en welke resultaten men verwacht.
  2. Maken van een concept Inrichtingsplan, waarbij het klantbelang centraal staat. Met andere woorden; de processen die klantgerelateerd zijn, vormen het uitgangspunt.
  3. Voorbereidingen treffen voor implementatie: opzetten projectorganisatie, periodieke evaluatie, communicatie, etc.
  4. Implementatie en borging van de nieuwe werkwijze.
  5. Evaluatiegesprek waarin het verloop en resultaat van de opdracht wordt besproken.
  6. Additionele ondersteuning naar aanleiding van het bereikte resultaat is mogelijk. Opdrachtgever kan gebruik maken van 1 of 2 dagdelen extra ondersteuning/advies door Peter van Kleij (kosteloos, naar omvang van de opdracht).