Beoordeling haalbaarheid organisatiestrategie

De organisatiestrategie toetsen op haalbaarheid, in relatie tot de visie, de markt en het potentieel van de organisatie.
Voor wie?

Het toetsen van de organisatiestrategie is belangrijk voor directies en stakeholders van organisaties die écht succesvol willen zijn. Bijvoorbeeld in een situatie waarbij:

 • sprake is van een verschil in opvatting binnen de directie of RvC/RvT;
 • sprake is van een agressieve ‘buy & build’ strategie;
 • op korte termijn een upside in waardeontwikkeling van de onderneming moet plaatsvinden;
 • de strategie substantiële personeelsconsequenties tot gevolg heeft;
 • de strategie forse (additionele) investeringen tot gevolg heeft;
 • sprake is van een materiële verhoging van het werkkapitaal.
Resultaat

Het resultaat is een beoordeling van de strategie op haalbaarheid. In geval van reële haalbaarheid worden de randvoorwaarden ingevuld, de risico’s benoemd en krijgt u aanbevelingen over de uitwerking van de strategie in de praktijk.

Waarom Peter van Kleij

In 30 jaar als directielid, bestuurder en toezichthouder heeft Peter gezien dat de écht succesvolle ondernemingen één ding gemeen hebben: een concreet en haalbaar plan. Als geen ander kan hij vanuit zijn achtergrond adviseren over de haalbaarheid van de organisatiestrategie in relatie tot het groeipotentieel van de onderneming.

Aanpak

Bij de beoordeling van de strategie komen de volgende stappen aan de orde:

 1. Inventariseren van relevante data (performance, etc.) en kennisnemen van (concept)strategie.
 2. Voeren van interviews met belanghebbenden en bijwonen relevante vergaderingen.
 3. Presenteren van voorlopige bevindingen in de vorm van een interactieve strategische sessie.
 4. Presenteren van definitieve bevindingen in rapportage plus mondelinge toelichting.
 5. Evaluatie waarin het verloop en resultaat van de opdracht wordt besproken.
 6. Additionele ondersteuning naar aanleiding van het bereikte resultaat is mogelijk. Opdrachtgever kan gebruik maken van 1 of 2 dagdelen extra ondersteuning/advies door Peter van Kleij (kosteloos, naar omvang van de opdracht).
Doorlooptijd

Executive consultancy is maatwerk. De doorlooptijd van het coachtraject is variabel en wordt gezamenlijk vastgesteld op basis van de gewenste resultaten en de aanpak.