Executive coaching

Directieteams en individuele directieleden/bestuurders ondersteunen en inspireren op hun weg naar (sterkere) groei en bevlogenheid, binnen de gegeven bedrijfscultuur..
Voor wie?

Executive coaching brengt managers, directieleden, bestuurders en ondernemers tot meer bevlogenheid en een hoger level van performance. Daarnaast verbetert coaching het functioneren van directie- en managementteams die:

 • redelijk en consistent presteren, zonder naar een hoger niveau te komen;
 • onvoorspelbaar presteren: soms is performance erg goed, soms minder;
 • prima presteren, maar zich gedragen als ‘black box’: onbereikbaar en ondoorzichtig voor andere belanghebbenden;
 • wisselend presteren, waarbij de leider een uitgesproken dominante factor is in het team-functioneren;
 • wisselend presteren, waarbij de leider redelijk onzichtbaar is;
 • hooguit gemiddeld presteren, teamleden zich niet op hun gemak voelen en het verzuim en verloop binnen het team groot is;
 • gemiddeld presteren, met een bovengemiddeld competitieve sfeer, gestimuleerd door de leider.
Resultaat

Beter functionerende teams en beter functionerende leiders van die teams. Hoe? Doordat men zicht heeft op het groeipotentieel van het team en het individu zelf.

Waarom Peter van Kleij?

Peter coacht managers, directie- en bestuursleden vanuit zijn eigen achtergrond als manager/directielid/bestuurder/toezichthouder. Zijn manier van werken komt niet uit een boekje of cursus, maar uit de dagelijkse praktijk van strategie bepalen, verantwoordelijkheid ervaren en doorleven, omgaan met commerciële druk, besluiten nemen en transities begeleiden.

Aanpak

Bij individuele executive coaching is Peter van Kleij een betrouwbare sparringpartner die in een apert vertrouwelijke sfeer bestuurders en ondernemers coacht naar betere prestaties. Voor executives blijkt het in de praktijk heel prettig om – óók met twijfels en onzekerheden – bij een gelijkwaardige gesprekspartner terecht te kunnen.
Bij executive coaching van teams, zijn in de aanpak de volgende stappen te onderscheiden.

 1. Verwachtingen formuleren in termen van heldere – door het team geaccepteerde – resultaten;
 2. Bepalen visie en te volgen strategie op basis waarvan team deze resultaten gaat halen;
 3. Totstandkoming van profiel van het team, op basis van 1-op1 gesprekken en bijwonen managementvergaderingen;
 4. Plan van aanpak opstellen op basis van teamprofiel en gewenste resultaten;
 5. Vaststellen teamprofiel en Plan van aanpak (MT);
 6. Uitvoering coachtraject;
 7. Evaluatie waarin het verloop en resultaat van de opdracht wordt besproken.
 8. Additionele ondersteuning naar aanleiding van het bereikte resultaat is mogelijk. Opdrachtgever kan gebruik maken van 1 of 2 dagdelen extra ondersteuning/advies door Peter van Kleij (kosteloos, naar omvang van de opdracht).
Doorlooptijd

Executive coaching is maatwerk. De doorlooptijd van het coachtraject is variabel en wordt gezamenlijk vastgesteld op basis van de gewenste resultaten en de aanpak.