Hoe verbeter ik de performance van mijn management team

Een managementteam leiden is niet gemakkelijk. Er zijn allerlei externe factoren die het team-functioneren beïnvloeden, om nog maar niet te spreken van de interne problematiek waar je als MT mee te maken krijgt. Het goede nieuws: elk MT kan zijn performance verbeteren.

Als leider van een MT zijn er veel zaken die om je aandacht vragen. Een (zoveelste) reorganisatie, toenemende bureaucratie of een onduidelijke bedrijfsstrategie kunnen het dagelijks functioneren van je managementteam lastig maken. Nog lastiger wordt het als het MT in dergelijke situaties niet optimaal functioneert. Waar ligt dat aan? En wat kun je er aan doen?

Nooit over hen

Managers zijn er in alle soorten en maten. In een MT zitten vaak één of twee wat zwakkere broeders, zeker één die zichzelf véél beter vindt dan de rest, en waarschijnlijk ook nog één die bovengemiddeld kán zijn, maar nog niet ‘helemaal uit de verf komt’. En dan heb je vaak nog een MT-lid dat al met zijn volgende stap bezig is en graag de plek van de voorzitter zou overnemen. Veel leiders onderschatten daarnaast hun eigen manifestatie in het voorzitterschap van hun MT. Zij vergeten bijvoorbeeld dat leiderschap altijd over ONS gaat en nooit over HEN.

Héél misschien heb je een team waarbij dit allemaal niet speelt. Ieder lid draagt op zijn of haar manier bij, de rollen zijn goed verdeeld, de communicatie verloopt prima. En tóch lukt het niet om echt een verschil te maken. De performance van het team is acceptabel – niet excellent.

Als je iets in deze situaties herkent en graag wilt werken aan een betere performance van je team, pak ik dit vraagstuk graag met je op. Het resultaat:

Inzicht in de sterke kanten en verbeterpunten van je managementteam én de sterke kanten en verbeterpunten van de individuele teamleden (inclusief jijzelf). Naar aanleiding hiervan: een voorstel op welke wijze je de performance van dit team te kunt verbeteren.

Met interviews en interactie gaan we stapsgewijs aan de slag.

 

Stap 1: inventarisatie binnen team

In deze fase hou ik individuele diepte-interviews met alle leden van het managementteam, óók met jou als voorzitter. Hieruit blijkt hoe de leden van het managementteam hun eigen functioneren zien, wat hun ‘werkelijkheid’ is en wat hun kerncompetenties zijn. We bespreken ook het functioneren en de effectiviteit van het totale managementteam.

Stap 2: bredere scoop

In deze periode betrekken we de omgeving. Ik hou individuele interviews met functionarissen die rapporteren aan de managementteamleden, bij voorkeur twee per MT lid. Ook spreek ik met de functionaris aan wie jij als teamleider rapporteert. In deze periode woon ik als observator minimaal twee reguliere MT-vergaderingen bij.

Stap 3: interactieve presentatie

In stap 3 presenteer ik de feedback uit stap 1 en 2 via een speciale aanpak. Dit gebeurt sterk interactief, in een MT-setting, onder absolute vertrouwelijkheid.

Stap 4: presentatie analyse en voorstel

Tenslotte verwerk ik de resultaten van de voorgaande stappen tot een schriftelijke analyse van de performance van het managementteam, plus een voorstel voor performance verbetering. Uiteraard ben ik bereid dit verbeteringstraject te begeleiden.

Neem gerust contact op met vragen over dit onderwerp of om een afspraak te maken.