Visie op management

Als onder de aanstelling van elke leidinggevende een business-case zou liggen, waren er aanzienlijk minder managers. De overgebleven managers zouden expliciet toegevoegde waarde leveren.

Reken maar uit:

De reële uitgave (inkomen, sociale lasten, auto, onkostenvergoedingen, etc.) voor een middle-manager bedraagt al gauw € 100.000 per jaar. Stel nu dat de netto winst van die commerciële organisatie op 10% ligt, dan moet er € 1.000.000 per jaar worden verkocht om die manager te kunnen financieren. Hij zou meer dan € 100.000 per jaar moeten opbrengen. Zo niet, dan kost deze manager alleen maar geld! Voor een directielid liggen de reële uitgaven al snel op meer dan het dubbele.

De aanstelling van een leidinggevende moet dan ook worden gezien als een investering. De organisatie moet stilstaan bij de vraag wat de baten zijn van zo’n investering en een leidinggevende alleen aanstellen als duidelijk is wat de toegevoegde waarde is voor de organisatie én voor de mensen die aan hem zijn toevertrouwd.

Verantwoordelijkheid loont

Wanneer kan een manager die toegevoegde waarde leveren? Als hij de visie van de organisatie doorleeft, de strategie en de markt begrijpt en daarnaar handelt. Als hij daarnaast wordt gezien en gehoord door de manier waarop hij zich manifesteert en het vertrouwen dat daardoor aan hem wordt gegeven. Mensen zijn tot veel meer in staat dan we denken. Hun (collectieve) verantwoordelijkheid is ook veel groter dan we denken. Als je als organisatie vindt dat je managers nodig hebt en je gaat die investering aan: geef hen dan ook de ruimte en het vertrouwen om mooie dingen te doen en besluiten te nemen die ertoe doen.