Visie op mens & organisatie

Organisaties die investeren in de betrokkenheid en bevlogenheid van hun mensen, zien dit altijd dubbel en dwars terugbetaald.

Vooraanstaande organisaties zien de tevredenheid van hun medewerkers vaak als graadmeter voor inzet en productiviteit. Hoe hoger medewerkers scoren op de lat van tevredenheid, hoe beter voor de organisatie. Maar helaas is dat niet altijd zo. Tevredenheid is een meer passieve staat van zijn. De eigenschappen, talenten, (sociale) intelligentie en mate van spiritualiteit van mensen – hun ‘ZIJN’ – wordt onderkent, maar niet of nauwelijks positief geactiveerd.

Authenticiteit

Mensen leven en werken op basis van patronen, die zijn ontstaan onder invloed van verwachtingen uit hun omgeving: verwachtingen van ouders, vrienden, collega’s. Liggen deze patronen dicht bij het oorspronkelijke ZIJN, dan ontstaat er energie, kunnen talenten zich ontwikkelen en voelen mensen zich sterk. Mensen met gedragspatronen die minder authentiek zijn, sluiten bewust of onbewust veel compromissen. Wat zij doen, hoe zij leven en werken, klopt niet altijd met wie zij écht zijn. Hun eigen kracht komt daardoor onvoldoende naar voren.

Van tevredenheid naar bevlogenheid

Oprechte interesse en aandacht ervaren voor je talenten en ambities – écht gezien en gehoord worden en merken dat jouw aanwezigheid het verschil maakt: dat leidt tot het maximaal aanboren van persoonlijke energiebronnen. Zo kan ‘tevredenheid’ uitgroeien tot ‘bevlogenheid’, de actieve staat van ZIJN. De ervaring leert dat organisaties en leidinggevenden die investeren in bevlogenheid van hun mensen, dit altijd terugzien in hogere productiviteit, minder verzuim en meer werkplezier.