Waar ligt mijn kracht als leider?

Maar weinig mensen stellen zichzelf serieus de vraag: ‘Waar ligt mijn kracht?’. Erg jammer, want het antwoord op die vraag kan je – zeker als leidinggevende – enorm veel profijt opleveren. Weten waar je kracht ligt, heeft niks zweverigs. Het stelt je in staat betere besluiten te nemen, een betere leider te zijn én je persoonlijk leiderschap te vergroten.

Er is wel wat moed voor nodig om bij jezelf op zoek te gaan naar je eigen kracht. Een absolute voorwaarde is namelijk om inzicht te krijgen in je patronen. Die patronen bepalen je dagelijkse gedrag en zijn in de loop der jaren ontstaan door verwachtingen vanuit je directe omgeving. Verwachtingen van ouders, van je partner, je kinderen, je bazen, je collega’s… Het zijn allerlei verwachtingen waaraan je zelf (in meerdere of mindere mate) wilt voldoen, maar die meestal niet (alleen) vanuit je eigen behoefte zijn ontstaan. Neem het voorbeeld van de zoon die graag kunstgeschiedenis wil studeren. Hij raakt in conflict met zijn vader, een ondernemer, die wil dat zijn zoon economie gaat studeren zodat hij het bedrijf kan overnemen. Het conflict tussen vader en zoon is voor de zoon heel intens en ingrijpend. Onbewust ontwikkeld hij hierdoor een patroon waarbij hij te snel compromissen sluit in situaties waarin hij wordt geconfronteerd met druk door autoriteiten.

Niet-authentieke patronen

Mensen met dergelijke niet-authentieke gedragspatronen sluiten bewust of onbewust veel compromissen. Wat zij doen, hoe zij leven en werken, klopt niet altijd met wie zij echt zijn. Hun eigen kracht komt daardoor onvoldoende naar voren en de patronen kosten veel energie. Heb je teveel niet-authentieke patronen, dan ondervind je daar zonder meer nadelige gevolgen van in je functioneren. Liggen je dagelijkse patronen dichtbij wie je echt bent, bij je eigen behoeften en waarden, dan ontstaat er energie, kan je talent zich ontwikkelen en voel je je sterk.

In een individueel coachtraject pak ik dit vraagstuk graag met je op, met als resultaat:

Je bent je bewust van je patronen en de verwachtingen die daaraan ten grondslag liggen. Je bent in staat betere besluiten te nemen. Je vergroot je authenticiteit en daarmee je eigen kracht: zakelijk én privé.

In 1-op-1 gesprekken werken we stapsgewijs aan dit boeiende vraagstuk.

Stap 1: Herkenning

We beginnen met de basis: jouw verhaal. Ik vraag door en help je het verhaal van jouw leven en werken helder te krijgen.

Stap 2: Erkenning

Naarmate we jouw verhaal duidelijk krijgen, worden steeds meer patronen zichtbaar. We stellen die patronen vast en delen ze op in energie-gevende patronen (authentiek) en energie-vragende patronen (niet-authentiek).

Stap 3: Verandering

Je leert energie-gevende patronen maximaal te activeren door bewuste toepassing. Energie-vragende patronen neutraliseer je door bewustwording en relativering.

Neem gerust contact op met vragen over dit onderwerp of om een afspraak te maken.