Werkwijze

Van ‘buiten naar binnen’, met gevoel voor de menselijke maat en de focus op resultaat.

Peter van Kleij werkt vanuit zijn visie op mens, management, en teams aan organisatie- en managementvraagstukken. Dat betekent dat in zijn werkwijze authenticiteit, ontwikkeling en groei, resultaat en menselijke maat de toon zetten.

Kern van de materie

Jarenlange ervaring en bewezen expertise stellen Peter in staat in zeer korte tijd tot de kern van de materie en de mens achter de materie door te dringen. Hij werkt met een positieve instelling en aanstekelijke energie, laat zich kennen en creëert een sfeer waarin mensen op elkaar en zichzelf durven vertrouwen.
Peter van Kleij werkt bij de aanpak van organisatievraagstukken ‘van buiten naar binnen’. Vanuit de markt zoomt hij in op visie, strategie en het groeipotentieel van de organisatie. Deze elementen zijn zeer bepalend voor het beoogde resultaat. De bestaande bedrijfscultuur neemt hij daarbij als belangrijk gegeven waardevrij mee in de (aanpak van de) problematiek.

Waardevrij?

In zijn werkwijze legt Peter veel nadruk op het belang waardevrij te oordelen in de bestaande context. Bestuurders, adviseurs en toezichthouders hebben er enorm veel baat bij de eigen patronen en kaders te leren (her)kennen. Deze ‘eigen waarheden’ staan in de weg van een genuanceerde en evenwichtige beoordeling van mensen en situaties. Peter helpt bestuurders en managers ‘fris’ en waardevrij te oordelen en te sturen.