Oplossen managementvraagstukken

Managementvraagstukken effectief en duurzaam oplossen in nauwe verbinding met de belanghebbenden, rekening houdend met de bedrijfscultuur.

Voor wie?

Organisaties die kampen met een discontinuïteit in het management en/of staan voor een transformatie en waarbij:

 • het bedrijfsmatig onverantwoord is een opengevallen positie niet (op korte termijn) in te vullen;
 • specifieke kennis of vaardigheden niet binnen de eigen organisatie aanwezig zijn of niet vrijgemaakt kunnen worden;
 • er onzekerheid is over het functioneren van een bedrijfsonderdeel/management en onafhankelijk advies nodig is om tot een afgewogen oordeel te komen;
 • het wenselijk is iemand tijdelijk een coach te gunnen;
 • er door het functioneren van een directeur/bestuurder inhoudelijke problemen zijn ontstaan, die opgelost moeten worden vóór de managementpositie definitief kan worden ingevuld;
 • forse interventies nodig zijn om de continuïteit van de organisatie te waarborgen en het huidige management daar niet voldoende toe uitgerust is;
 • de organisatie een transitieproces doormaakt wat specifieke professionele begeleiding vraagt binnen het management.
Resultaat

Het resultaat van de interim-/advies wordt in samenspraak met de opdrachtgever vastgelegd in termen van output met resultaatverplichting

Waarom Peter van Kleij?

De aanpak van Peter van Kleij is resultaatgericht en gebaseerd op ruim 30 jaar ervaring in management-, directie- en bestuursfuncties, in een breed scala aan sectoren. Peter inspireert, daagt uit en werkt altijd naar een effectieve en duurzame oplossing van managementvraagstukken, rekening houdend met de bedrijfscultuur.

Aanpak

Praktisch gezien is de aanpak in vijf stappen samen te vatten:

 1. Vraagstuk en oorzaak vaststellen en doorgronden (waarbij oorzaak en symptomen duidelijk gescheiden moeten blijven).
 2. Resultaat definiëren in termen van output – dit is samen met stap 1 de basis van de interim-opdracht, die tevens de reikwijdte bepaalt.
 3. Inhoudelijke aanpak vaststellen in plan van aanpak, op basis van 1. en 2.
 4. Aan de slag!
 5. Evaluatiegesprek waarin het verloop en resultaat van de opdracht wordt besproken.

Additionele ondersteuning naar aanleiding van het bereikte resultaat is mogelijk. Opdrachtgever kan gebruik maken van 1 of 2 dagdelen extra ondersteuning/advies door Peter van Kleij (kosteloos, naar omvang van de opdracht).

Doorlooptijd

De doorlooptijd van een interim-/of adviestraject is variabel en wordt in samenspraak vastgesteld, op basis van de gewenste resultaten en de aanpak.