Visie op teams

De kracht van een team neemt recht evenredig toe met het vertrouwen dat de individuele teamleden in elkaar hebben.

Een team kun je zien als een samenwerkingsverband met een gezamenlijk doel. Hoe het wordt geleid is natuurlijk van invloed op de effectiviteit en de kracht van het team. Maar ook met een leider (manager, coach, voorzitter of commandant) die aan alle randvoorwaarden voldoet, heb je nog geen ‘dreamteam’.
Om boven zichzelf uit te stijgen, moet een team bestaan uit mensen die elkaar volledig vertrouwen. Alleen dan zijn er geen verborgen agenda’s, worden er geen sociaal wenselijke rollen gespeeld en geen functies uitgeoefend. De teamleden ontmoeten elkaar op authenticiteit.

Ruimte om te leren

Op basis van authentiek gedrag wordt de wederzijdse afhankelijkheid duidelijk en ontstaat er een gevoel van veiligheid binnen het team: ik kan hier mijzelf zijn, wij vullen elkaar aan op competenties. Er ontstaat vertrouwen en ruimte om te leren, in brede zin. Dat is cruciaal, want door te leren en beter te worden als team, ontstaat er geloof. Geloof in het team, in de strategie en in het resultaat. Dat geloof is de absolute voorwaarde voor een excellent team.

Maximale identificatie

Ten aanzien van (team)leiderschap, hangt de toegevoegde waarde van een leider af van de mate waarin hij in staat is tot maximale identificatie met zijn teamleden. Weten wat je mensen drijft, wat hun kwaliteiten, zwaktes, ervaringen en leerbehoeften zijn, helpt om hen in relatie tot teamgenoten optimaal te laten presteren. Echt leiderschap betekent daarnaast oprechte en waardevrije interesse tonen in het gezin, de partner, de hobby’s van je mensen. Door deze maximale identificatie zullen zij zich volledig gesteund voelen om het beste uit zichzelf te halen.