Executive Coaching

1. Managementvraagstukken effectief en duurzaam oplossen in nauwe verbinding met organisatie, medewerkers en omgeving.

 
Voor wie?

Organisaties die kampen met een discontinuïteit in het management en/of staan voor een transformatie en waarbij:

 • het bedrijfsmatig onverantwoord is een opengevallen positie niet (op korte termijn) in te vullen;
 • specifieke kennis of vaardigheden niet binnen de eigen organisatie aanwezig zijn of niet vrijgemaakt kunnen worden;
 • er onzekerheid is over het functioneren van een bedrijfsonderdeel/management en onafhankelijk advies nodig is om tot een afgewogen oordeel te komen;
 • het wenselijk is iemand tijdelijk een coach te gunnen;
 • er door het functioneren van een directeur/bestuurder inhoudelijke problemen zijn ontstaan, die opgelost moeten worden vóór de managementpositie definitief kan worden ingevuld;
 • forse interventies nodig zijn om de continuïteit van de organisatie te waarborgen en het huidige management daar niet voldoende toe uitgerust is;
 • de organisatie een transitieproces doormaakt wat specifieke professionele begeleiding vraagt binnen het management.
Resultaat

Het resultaat van de interim-/advies wordt in samenspraak met de opdrachtgever vastgelegd in termen van output met resultaatverplichting

Waarom Peter van Kleij?
De aanpak van Peter van Kleij is resultaatgericht en gebaseerd op ruim 30 jaar ervaring in management-, directie- en bestuursfuncties, in een breed scala aan sectoren. Peter inspireert, daagt uit en werkt altijd vanuit sterke verbinding met de organisatie, haar mensen en de omgeving.

Aanpak

Praktisch gezien is de aanpak in vijf stappen samen te vatten:

 1. Vraagstuk en oorzaak vaststellen en doorgronden (waarbij oorzaak en symptomen duidelijk gescheiden moeten blijven).
 2. Resultaat definiëren in termen van output – dit is samen met stap 1 de basis van de interim-opdracht, die tevens de reikwijdte bepaalt.

Inhoudelijke aanpak vaststellen in plan van aanpak, op basis van 1. en 2.

 1. Aan de slag!
 2. Evaluatiegesprek waarin het verloop en resultaat van de opdracht wordt besproken.
 3. Additionele ondersteuning naar aanleiding van het bereikte resultaat is mogelijk. Opdrachtgever kan gebruik maken van 1 of 2 dagdelen extra ondersteuning/advies door Peter van Kleij (kosteloos, naar omvang van de opdracht).
Doorlooptijd

De doorlooptijd van een interim-/of adviestraject is variabel en wordt in samenspraak vastgesteld, op basis van de gewenste resultaten en de aanpak.

2. Organisaties begeleiden bij de implementatie van een business model gericht op zelfsturing.

 
Voor wie?

Organisaties die geloven in een concept waarbij de teams zelf, zonder leidinggevende, maximale regelruimte hebben om de afgesproken output te realiseren.

Resultaat

Het resultaat van deze aanpak is dat een of meerdere eenheden functioneert op basis van vooraf afgesproken output, zonder aansturend management. Zelfsturing kan (naast substantieel afgenomen overheadkosten) binnen een organisatie zorgen voor grotere betrokkenheid, lager verzuim, meer en betere interactie/communicatie, en toegenomen productiviteit.

Waarom Peter van Kleij?

Peter heeft de voordelen van zelfsturing voor organisaties, teams en individuele medewerkers ‘aan den lijve’ ervaren. Zelf deed hij ruime ervaring op met de succesvolle implementatie van het zelfsturing-model binnen een middelgrote onderneming met ca. 1.100 medewerkers.

Aanpak

De implementatie van een business model gericht op zelfsturing raakt in fundamentele zin de besturing van een organisatie. Complete managementlagen vallen weg en de managers die blijven, moeten (net als hun medewerkers) anders gaan werken. De tijd moet worden genomen om dit binnen de organisatie te kunnen borgen.

 1. Vaststellen wat de motivatie van betrokkenen is en welke resultaten men verwacht.
 2. Maken van een concept Inrichtingsplan, waarbij het klantbelang centraal staat. Met andere woorden; de processen die klantgerelateerd zijn, vormen het uitgangspunt.
 3. Voorbereidingen treffen voor implementatie: opzetten projectorganisatie, periodieke evaluatie, communicatie, etc.
 4. Implementatie en borging van de nieuwe werkwijze.
 5. Evaluatiegesprek waarin het verloop en resultaat van de opdracht wordt besproken.
 6. Additionele ondersteuning naar aanleiding van het bereikte resultaat is mogelijk. Opdrachtgever kan gebruik maken van 1 of 2 dagdelen extra ondersteuning/advies door Peter van Kleij (kosteloos, naar omvang van de opdracht).